Izbornik Zatvoriti

Dijagnostika i tehnologija

Sve naše ambulante moderno su opremljene konzolama s automatskim stolcima za pacijente i biomikroskopima za pregled oka pod uvećanjem.

Svaka ambulanta ima kompjuterizirani automatski kerato-refraktometar koji očitava pacijentovu dioptriju koja se onda dodatno testira ispitivanjem čitanja na daleko uz probne okvire i stakalca različitih dioptrija. U svakoj se ambulanti nalaze standardizirane digitalne table za ispitivanje vidne oštrine na daleko te tablice za ispitivanje vidne oštrine na blizu.

Već 6 godina naši medicinski nalazi su u elektroničkom obliku i pohranjuju se na serveru te su dostupni lijekaru iz svake ambulante iz svake od naših klinika. Ukoliko pacijent želi, može dobiti kopiju nalaza koji mu nedostaju. Slike pretraga takođe su sačuvane u digitalnom obliku.

Sve naše čekaonice su prostrane i opremljene ugodnim foteljama te aparatima za bezalkoholne napitke i sanitarnim čvorovima čija se urednost provjerava svakih sat vremena. Na svakom spratu postoji info pult  s radnicom kojoj se pacijenti mogu obratiti ukoliko imaju bilo kakvo dodatno pitanje.