Izbornik Zatvoriti

Budućnost transplantacije

Najteže bolesti rožnjače poput opekotina rožnjače su vrlo teško izlječive jer se kod opekline unište tzv. matične ćelije rožnjače bez koji ne može doći do obnove zdrave prednje površine oka i ne može se uspješno izvesti transplantacija rožnjače. Zavisno od opsega uništenja matičnih ćelija može se učiniti dva operacijska pristupa. Prvi je da se s drugog pacijentovog (zdravog) oka uzme mali dio limbalnog tkiva rožnjače gdje se te ćelije nalaze i zajedno s transplantacijom rožnjače presadi takvo tkivo na bolesno oko. Ukoliko je oštećenje limbalnih ćelija totalno, tada se problem liječi uzgojem matičnih ćelija rožnjače in vitro, te potom presađivanjem takve „niza“ uzgojenih ćelija na bolesnikovo oko. Naša klinika, u saradnji s tkivnom bankom u Zagrebu (koja je EU-certifikovana laboratorija kvaliteta podobnog za uzgoj ćelija in vitro) sprovela je sve potrebne naučno-stručne predradnje za uvođenje ove nove metode liječnja i u hrvatsku medicinu pa će ova najmodernija metoda liječenja vjerojatno biti brzo dostupna u kliničkoj praksi. Ovakva metoda liječenja provodi se još u samo dva-tri evropska očna centra i donosi mogućnost povrata vida kod za sada neizlječivih bolesti prednje očne površine.

Transplantacija samih ćelija endotela rožnjače. Naznaka novog pomaka u transplantaciji rožnjače jeste tehnologija koju razvija grupa autora u Japanu koji su uspjeli izlječiti određene bolesti endotela rožnjače samo injekcijom ćelija rožnjače u prednji dio oka, tj. bez operacije transplantacije. Vrijeme će pokazati je li ta tehnologija uspješna jednako kao i sama operacija transplantacije.

Vještačka rožnjače. Već dugi niz godina pacijenti koji čekaju na transplantaciju rožnjače i oni koji su već više puta transplantirani (te nemaju više izgleda za efikasno liječenje novom transplantacijom), raspituju se o mogućnosti transplantacije „vještačke rožnjače “. Širom svijeta učinjen je cijeli niz pokušaja da se transplantuje rožnjače od vještačkih materijala (kao što se implantira „umjetno sočivo “ u oko kod operacije mrene), no većina tih pokušaja završavala je nepovoljnim rezultatima kod primjene na ljudskom oku. Tek odnedavno grupa autora iz Švedske, nakon 10-godišnjeg rada na stvaranju „vještačke rožnjače “ donosi dosta povoljne rezultate na bolesnicima kojima je operacijom presađena vještačko uzgojena rožnjače. Uzgoj rožnjače zasniva se na „biološkoj“ podlozi, tj. nije riječ o plastičnim materijalima kao što je bio slučaj do sada. Preliminarni rezultati postoje samo na grupi švedskih bolesnika i rožnjača nije „isprobana“ u multicentričnim studijama (tj. u nizu zemalja kako bi se rezultati objedinili i evaluirali na većem broju bolesnika). No prvi puta se čini da bi „vještačka rožnjača “ mogla postati stvarnost, a ne mit.