Izbornik Zatvoriti

Intervencija i oporavak

Operativna intervencija na dječjim očima obavljaju se u opšoj anesteziji. Dijete na operativnu intervenciju dolazi natašte, donoseći laboratorijske nalaze koji su potrebni za opštu anesteziju. Prije same intervencije anesteziolog razgovara s roditeljima o opštem zdravlju djeteta, preboljenim bolestima i pregleda laboratorijske nalaze. Tek nakon pregleda anesteziologa, dijete je spremno za intervenciju.

Mogu li roditelji biti s djetetom tijekom bolničkog postoperativnog oporavka?

Nakon operativne intervencije roditelj može boraviti s djetetom u bolničkoj sobi. Zavisno od intervencije većina operisane djece napušta očnu Kliniku nekoliko sati nakon intervencije. U nekim slučajevima, ukoliko dijete ostaje u oftalmološkoj klinici, s njim boravi i roditelj.

Kako izgleda postoperativna njega djeteta?

Nakon operativne intervencije dijete će nositi zavoj preko operisanog oka. Roditelji bi posebnu pažnju trebali obratiti da dijete ne skida zavoj i ne trlja oči, kako bi oporavak prošao što uspješnije. Tokom oporavka, djetetu će biti potrebno ukapavanje kapi u operisano oko u razdoblju od dvije do tri sedmice. Roditelji trebaju voditi posebnu brigu da je kapljična terapija primjenjena u oko jer djeca često refleksivno prilikom kapanja zatvaraju kapke.

Kako su česte kontrole nakon intervencije?

Prva kontrola je sljedećeg dana nakon intervencije, a kasnije kontrole zavise od vrsti intervencije. Obično su u razmacima od jedne do dvije sedmice  nakon operacije.