Izbornik Zatvoriti

Očna banka: Zahtjevna situacija i pozitivne vijesti

Članak prof.dr.sc Dekaris u Eurotimes-u prenosimo u cjelini:

Prof.sr sc. Iva Dekaris, medicinska direktorica i upravnik odjeljenja za rožnjaču Specijalne bplnice za oftalmologiju Zagreb, Hrvatska i predsjednica udruženja očnih banaka, naglašava tešku situaciju s kojom je očna banka suočena kao posljedica COVID-19 pandemije.

„Čitavo medicinsko osoblje u ovom trenutku suočeno je s teškom situacijom i očna banka nije izuzetak. Evropsko udruženje očnih banaka (EEBA) ulaže napore da su svi članovi izvješteni i informisani o razvoju pandemije dijeleći preporuke i uputstva vezana za COVID-19.

Uzimajući u obzir izbijanje SARS-CoV-2 članovi Globalnog udruženja očnih banaka (GAEBA) konsolidovali su međunarodni odgovor o očnim donacijama kao globalno obavještenje koje naglašava preporuke koje se primaju u zonama žarišta virusa kao i u nepogođenim zonama. Kako odgovor na pandemiju varirau svijetu, i kontinuirano će se mijenjati u zavisnosti od zemlje i načinu širenja virusa, EEBA savjetuje da sve očne banke i njihovi medicinski direktori blisko sarađuju s Ministarstvom zdravlja i/ili odjeljenjem udruženja očnih banaka da bi se saznali tačni lokalni i regionalni kriterijumi za isključivanje ili odlaganje.

Do danas, EEBA Medicinska posebna interesna grupa (SIG) izdala je najnovije informacije EEBA-inih Minimalnih medicinskih standarda  tačno citirajući virus i metode evaluacije „Dokaz o drugim fakrorima rizika za prenosne bolesti na osnovu procijene rizika“  (u Reviziji 5 EEBA Minimalnih medicinskih standarda).

Dodatno, medicinski SIG naglašava važnost da EEBA-ini članovi budu informisani i nadziru epidemiološki inteligentno rad na ovom problemu, kako bi i dalje bili u toku sa nadzornim i epidemiološkim obavještajnim akcijama Evropskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti po ovom pitanju.

Nažalost, većina Evropskih očnih banaka nije donirala tkiva za operacije koje nisu nužne u vrijeme pandemije i teško je predvidjeti kako se nositi u postpandemskom periodu sa svim operacijama koje su odložene zbog pandemije. Naša sposobnost da se u budućnosti opskrbimo očnim tkivom i ćelijama optimalnog kvaliteta i sigurnosti za transplataciju i liječenje očnih bolesti definitivno će zavisiti od trajanja krize u Evropi i možemo očekivati da neke Očne banke neće „preživjeti“ ako pandemija potraje.

Tu su takođe i neke pozitivne vijesti za izvještavanje. Istraživački tim St-Etienne (aktivni članovi EEBA) su uključeni u istrazivanje da bi mjerili prevalenciju kontaminacije SARS-CoV-2 u rožnjači davaoca i odredili njen citopatogeni učinak.

Nadamo se da ćemo biti u mogućnosti da podijelimo više pozitivnih vijesti u bliskoj budućnosti“ .